Okulering av rosor

Vi har fått ett erbjudande från Rosensällskapet att delta i kurs i okulering av rosor. Fullständig information finns på vår hemsida under aktiviteter.