Fel årsavgift på inbetalningskort för familjemedlemmar

Vid föreningens höstmöte 2019 beslutades att medlemsavgiften 2020 ska vara 300 kr (inte 320 kr) inkl. familjemedlem. Betala 300 kr och skriv det OCR-nummer som står på avin. Ursäkta misstaget. Styrelsen