Coronaviruset

Enligt beslut i styrelsen ställer vi in föreläsningar och studiebesök i april på grund av pågående viruspandemi. Besked om maj månads aktiviteter kommer i slutet av april.