Familjemedlemskap

De flesta av vår förenings aktiviteter är för medlemmar och familjemedlemmar. I många familjer är kanske bara en medlem? Om båda (boende på samma adress) vill vara med på en aktivitet tillsammans måste den andre vara familjemedlem. Som familjemedlem får man eget medlemsnummer och medlemskort. I avgiften, 20 kr, ingår också en försäkring som Riksförbundet [...]