Försenat program

De nya covid19-restriktionerna medför att vi måste göra ändringar i vårens aktiviteter och programmet blir försenat. Hälsningar från oss i styrelsen