Aktivitetstips

Alnarpsparksvänner!

Medlemsbrev november 2023

Alnarpsparksvänner!

Nu är hösten definitivt här med förändrade färger i parken och de äkta kastanjerna är mogna.
Snart har löven fallit och sedan väntar vi på vintergäck och snödroppar. Inte minst väntar vi på
alla de nysatta lökväxter som vi i Alnarpsparkens vänner varit med om att finansiera.
Tyvärr blev föredraget om släktforskning bland svenska äppelsorter inställt på grund av
sjukdom. Meddelandet via mail kvällen innan tycks ha gått fram bra. Inte någon dök upp vid
föreläsningssalen Myllan. Föreläsningen kommer att ges måndagen den 11 mars i stället.
Vårens program är under planering och kommer att finnas med i nästa medlemsbrev.
Anders Folkesson berättade i sitt föredrag om gestaltningen kring Alnarpsgården och
planteringen framför det gamla mejeriet på Kungsgårdsvägen men framför allt om hur
landskapslaboratoriet Alnarps västerskog skapades. Det är svårt att tänka sig att här var det bara
åker på nittiotalet. Anders visade en bild av åker med en grävskopa som höll på att skapa
vattendrag och sjöar i början av projektet. Hela processen beskrivs ingående i en vacker bok
som just kommit ut på Blauwdruk förlag med stöd från SLU. Boken som heter Woods go urban
beskriver landskapslaboratorierna i Alnarp, Snogeholm och Sletten på Jylland. Flera av
författarna är verksamma på Alnarp t ex Anders Folkesson. Kanske är boken inte så lätt att få
tag i men den finns säkert på SLUs bibliotek på Alnarpsgården. Det biblioteket är öppet för
allmänheten.

Finns det någon medlem som är bra på att ordna en webbplats? Hör i så fall av dig till mig så
kan vi hjälpas åt att utveckla Alnarpsparkens vänners webbplats.

Väl mött i parken!
Göran Thomé
Ordförande Alnarpsparkens vänner
ordforande@alnarpsparken.com
Mobil 0706324011

Program:
(Programmet finns alltid på https://alnarpsparken.com/program-2023)
Måndagen den 20 november. Myllan, Agricum, kl 18.00. Grönt kulturarv firar tio år.
Genbankskurator Linnea Oskarsson. Grönt kulturarv® är ett varumärke som ägs av SLU och
som har i uppgift att återintroducera äldre växtsorter som bevaras i Nationella genbanken. Till
dags datum har cirka 150 sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter förts i handeln. Det
finns mycket om Grönt kulturarv på SLUs hemsida.
Måndagen den 11 mars 2024. Myllan, Agricum, kl 18.00. Släktforskning bland svenska
äppelsorter – ny teknik avslöjar gamla släktband. Larisa Gustavsson och Jonas Skytte af Sätra.

Larisa är forskare vid institutionen för växtförädling vid SLU Alnarp och Jonas är
postdoktor vid samma institution