Aktivitetstips

Alnarpsparksvänner!

Medlemsbrev september 2022

Vid promenad från tennisbanan till Svandammen i går kunde jag konstatera att två nya äkta
kastanjer planterats. Visserligen små i dag, men tiden går. Borta vid dammen har det blivit
ljusare. Några träd togs ner för att grävarbetet skulle kunna genomföras. Trots att lastbilar och
grävmaskiner rört sig i och kring dammen är marken runt dammen förvånansvärt oskadad.
Vatten har fyllts på till viss del och den tätande leran hålls fuktig så att den förblir tät. Under
vintern får dammen sköta sig själv. Ska bli spännande att följa hur vattennivån kommer att
utveckla sig. Sedan väntar vi på att kantvegetationen ska komma.
En glädjande nyhet är att föreningens medlemsantal slagit rekord. Vi är nu mer 400
medlemmar.
Vi har inlett ett samarbete med Botans vänner i Lund. Botans vänner är en förening som ägnar
sig åt Lunds universitets botaniska trädgård på samma sätt som vi ägnar oss åt Alnarpsparken.
Ett historiskt samband finns. Jacob Georg Agardh (1813-1901) anlade Botaniska trädgården i
Lund och satt också i styrelsen för Alnarpsinstitutet och påverkade utformningen av vår park.
Jag räknar med att vi kommer att ha en programpunkt till våren som är ett guidat besök i Botan.
Botans vänner fick en mycket uppskattad guidning i Alnarp av Mari-My Bergquist för någon
vecka sedan.
I höst kommer vi att ha två föreläsningar på temat bi och biodling. Lotte Möller kommer i
början av oktober och pratar med utgångspunkt från sin bok Bin och människor. I november
kommer vår skattmästare Peder Raneke som tillika är biodlare att berätta om meningen med
bin. Det blir också ett föredrag av Inger Hjalmarsson som de senaste åren berättat för oss om
både jordgubbar/smultron och plommon. Den här gången kommer det att handla om äpplen och
päron.
Väl mött i parken!
Göran Thomé
Ordförande Alnarpsparkens vänner
Program:
Måndagen den 3 oktober kl 18.00, Myllan Agricum. Lotte Möller: Bin och människor. Lotte
Möller är kulturskribent och journalist, och författare till ett antal klassiker inom kultur- och
trädgårdslitteraturen som Trädgårdens natur, Citron och Till England! Hon har också varit
biodlare. Hennes senaste bok som kom 2019 heter just Bin och människor.
Måndagen den 24 oktober kl 18.00, Myllan Agricum. Inger Hjalmarsson: Njutbara äpplen
och päron! Välkommen till en kväll i fruktens tecken. Pomolog Inger Hjalmarsson berättar om
äldre och nyare sorter – deras historia och egenskaper. Tillfälle att provsmaka ett urval äppleoch päronsorter.
Måndagen den 21 november kl 18.00, Myllan Agricum. Peder Raneke: Meningen med bin.
Peder Raneke är, förutom att han sköter Alnarpsparkens vänners ekonomi, en hängiven
biodlare.
Myllan Agricum har adress Slottsvägen2