Aktivitetstips

Medlemsbrev september 2021

Alnarpsparksvänner!
Nu är vi igång igen. Efter det långa pandemiuppehållet har vi nu haft både två guidade vandringar och årsmöte. Vi började redan i augusti med att titta på blomstersortimentet. Mari-My Bergkvist och Hanna Blomstrand visade runt och berättade om tankarna bakom växtval och placeringar. Som vanligt var de närvarande Alnarpsparksvännerna både intresserade och nöjda med den inramning som våra guider gav. Blomstersortimentet är värt ett besök ytterligare några veckor framåt. Det finns mycket att upptäcka även på egen hand.

Alnarps västerskog är en form av landskapslaboratorium. Erik Svensson som ansvarar för området visade runt och berättade om tankar och idéer bakom skapandet av den nya parkdelen. En funktion är att skydda de äldre parkdelarna från den ibland intensiva västanvinden. I utbildningen studerar de blivande landskapsarkitekterna växtligheten för att skaffa sig känsla för hur en plantering utvecklar sig med tiden. Hela området planterades 1994-5 och har sedan utvecklats genom att man röjt och reducerat växtligheten. Den dränering som tidigare gick i en kulvert har lagts i dagen och vattendrag och små sjöar har skapats. Västerskogen besöks ofta av barngrupper. Det finns både klätterträd och kojor. Det saknas en förbindelse mellan den gamla parken och Västerskogen. Därför måste ett besök börja uppe vid Sundsvägen eller allra längs söderut. Järnvägen, numera med höga staket, delar parken i två delar. Går det att ordna en passage mellan parkdelarna, under eller över järnvägen?

Årsmötet gick enligt planerna även om ganska få medlemmar var närvarande. Omval av ordföranden och på alla poster i styrelsen. Omval av revisorerna, men i valberedningen hade vi en avsägelse. Ny i valberedningen är Patrick Bellan som förutom att vara Alnarpsparksvän även är lärare vid SLU Alnarp. Efter årsmötet tittade vi in i Lantbruksmuseet. Museet är verkligen både innehållsrikt och intressant. Öppet onsdagar och söndagar 13-16 till och med oktober.
Den nya appen om Alnarpsparken har ett kulturhistoriskt innehåll. Det är en ljudguide som berättar på svenska, engelska eller arabiska efter val. Det går även att välja en barninriktad guide. Du kan på en karta se var i parken du befinner dig. På utvalda ställen berättas något om det du ser i kring dig. Du kan via appen ladda ner dokument med texter som har med Alnarp och parken att göra. Exempelvis finns en broschyr om museerna på Alnarp för nedladdning.
I början oktober kommer Ingrid Åkesson och berättar om invasiva växter. Enligt SLU gäller fortfarande vissa restriktioner så vi får vara max 32 personer i föreläsningssalen Myllan. Det är ungefär så många som brukar dyka upp på våra föreläsningar. För alla nya medlemmar kan jag berätta att Myllan ligger på bottenvåningen i det hus som ligger på höger hand om du går från ingången till Alnarpsgården mot slottet. Huset är i gult tegel och byggt på 1950-talet. Ingång vid den östra gaveln. I mitten av november kommer Margareta Westergård och berättar om hur Alnarpsparken räddade henne under pandemiåret. En räddning som också resulterat i en bok om parken.

Till sist ett intryck från generalrepetitionen av Glada änkan på Nöjesteatern: ”En härlig föreställning och en medryckande ensemble som gör en glad.”
Väl mött i parken!
Göran Thomé
Ordförande
Se även www.alnarpsparken.com eller sök upp Alnarpsparkens vänner på Facebook

ordforande@alnarpsparken.com
www.alnarpsparken.com