Aktivitetstips

Medlemsbrev april 2022

Alnarpsparksvänner!

Föreningens årsmöte avhålls den 25 april på vanligt sätt inomhus. Jag ber om ursäkt för att jag
råkade skriva fel datum i förra medlemsbrevet. Detta brev utgör kallelse till årsmötet.
Dagordning och handlingar finns på föreningens websida www.alnarpsparken.com och också i
några exemplar på papper i möteslokalen.
Den 5 april åkte jag till Alnarp för att hålla styrelsemöte i Alnarpsparkens vänner. Bilen ställde
jag uppe vid Nordgens nyinvigda hus. Det ligger vid de gamla svinstallarna. Normalt brukar jag
parkera närmare Alnarpsgården men eftersom halva Alnarp är uppgrävt hamnar man inte alltid
där man tänkt sig. Enligt Akademiska hus ska det nya bergvärmesystemet sättas i gång till
sommaren. Då bör det vara färdiggrävt för den här gången. På Alnarpsgården lämnade jag in 11
exemplar av Historisk kartbok över Alnarp som ska delas ut till de 11 SLU-studenter som
nyligen blivit medlemmar i vår förening. Vid parkgrindarna kontrollerade jag att vår broschyr
finns i lådan där. Vi har satt upp en QR-kod på orienteringstavlan som man kan fotografera av
och direkt ladda ner Alnarpsparkens vänners parkapp till sin telefon. Testa den om du inte gjort
det tidigare. Borta vid Svandammen kunde jag konstatera att det fortfarande finns vatten i
dammen. I fjol fick föreningen en gåva med önskemål om att dammen ska grävas ut och
snyggas till. Det kommer att ske efter sommaren. Utöver gåvan bidrar Akademiska hus och
Alnarpsparkens vänner med medel så att projektet är i hamn. SLU bidrar med att administrera
projektet och sin allmänna och utmärkta skötsel av parkens alla delar inklusive området kring
dammen. Borta vid tennisbanan strålade jag samman med några medlemmar av Alnarps
tennisklubb och vi förberedde banan inför säsongens spel. Det återstår en del arbete innan det
är klart. Bokning av tennisbanan kan börja i maj. På vägen bort till Callmar slott där styrelsen
skulle mötas passerade jag lignossortimentet. Många träd och buskar är igång med blomning
men det som gjorde störst intryck på mig var den stora himalajabjörken som innan det gröna
spruckit ut lyser i sin vithet. Borta vid mötesplatsen stannade jag en stund och tittade på
julrosorna som blommar väldigt fint. Det finns fler i Tor Nitzelius park.
Styrelsemötet behandlade diskussionskvällen om parken som vi hade härom veckan. Vi håller
på att göra en sammanställning av vad som sades under mötet. Den kommer att tillställas
Akademiska hus, SLU och Lomma kommun. Sammanställningen kommer även att läggas ut på
vår hemsida. Styrelsen uppdrog åt mig att tillsammans med Gunnar Ericson, som var moderator
under kvällen, ombesörja att berörda organisationer får ta del av de synpunkter och önskemål
som framfördes. Styrelsen fastställde sedan programmet för resten av våren som du kan ta del
av nedan. Det blir en magnoliapromenad trots att några kalla nätter gått hårt åt de
tidigblommande sorterna.
Väl mött i parken!
Göran Thomé
Ordförande Alnarpsparkens vänner

Program:
Under påskveckan visar 11 st VSKG konstnärer konst på Alnarp:
Öppet långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk kl 10-18.
Vi har även fått detaljer om konstnärer på museerna:
Lantbruksmuseet – Kathrin Bernekorn även lör o sön 23 o 24 april kl 10-17
(Elevenborgsvägen)
Hovbeslagsmuseet – Agneta Ljungberg och Göran Herméren (Smedjevägen)
Vagnsmuseet – Catrin Jakobsson (Smedjevägen).

Måndagen den 25 april kl 18.00. Myllan, Agricum.
Jordgubbar och smultron. Tidigare genbankskurator på Alnarp Inger Hjalmarsson. Inger
har lång erfarenhet av arbete med frukt och bär vid SLU Alnarp. Efter en kort paus följer
Alnarpsparkens vänners årsmöte.

Torsdagen den 28 april kl 18.00. Samling vid orienteringstavlan västra parkeringen.
Magnoliavandring med Magnus Svensson som guide. Magnus arbetar med parkerna i Malmö
men har tidigare varit aktiv på Alnarp. Han sitter i Alnarpsparkens vänners styrelse.

Måndagen den 16 maj kl 18.00. Samling på slottets södra sida. Parkvandring med Patrick
Bellan som guide. Patrick är universitetsadjunkt vid Institutionen för
landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Lördagen den 28 maj. Gökotta. Vi träffas på parkeringsplatsen utanför restaurangen kl 6.00.
Anpassa klädsel och tag gärna med morgonfika. Guide är Lars-Göran Lillvik.

Lördagen den 9 juli anordnar Lomma-Burlöv släkt- och folklivsforskareförening med
anledning av släktforskarveckan 2022 en aktivitet på Lantbruksmuseet. Museets samlingar
kan beses, några samlingar med äldre bilder från Lomma/Alnarp/Bjärred visas, information om
datorhjälp i släktforskningen ges, bokbord kommer att finnas i museet och en guidad
parkvandring kommer att anordnas kl 11 och kl 14. Guide på vandringarna som kommer att ha
en Alnarpshistorisk inriktning är Göran Thomé