Aktivitetstips

Medlemsbrev september 2020

Alnarpsparksvänner!

Av föreningens cirka 300 medlemmar är de flesta stödjande medlemmar som sällan deltar i våra aktiviteter. Vi vill rikta ett särskilt tack till er som ger föreningen ekonomiska möjligheter att stödja parken och genom medlemskapet också ger större tyngd åt Alnarpsparkens vänners synpunkter i olika sammanhang. Ett lika stort tack till er som deltar i aktiviteterna naturligtvis.

Pandemin plågar oss fortfarande. Vi kommer att genomföra årsmötet den 21 september utomhus utan föredrag eller förfriskningar. Det kommer att finnas en bokad större lokal att tillgripa vid dåligt väder. Allt för att i möjligaste mån följa föreningens stadgar och samtidigt undvika att utsätta varandra för eventuell smitta. Inför årsmötet är valberedningens förslag omval på samtliga poster. Medlemsavgifterna kommer att bibehållas med undantag för studentavgiften. Förslaget är att studenter ska kunna få gratis medlemskap under studietiden. Årsberättelsen, bokslutet, revisionsberättelsen och valberedningens förslag finns på www.alnarpsparken.com Papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet.

Den 28 september kommer landskapsarkitekten och trädkännaren Magnus Svensson att guida en mindre grupp i Alnarpsparken. Vi begränsar gruppen till 30 personer för att göra det möjligt att hålla avstånd och ändå kunna höra vad Magnus berättar.

Tyvärr måste vi avstå från inomhusaktiviteter i höst.

Göran Thomé

Ordförande

Måndagen den 21 september. Årsmöte. Vi träffas vid ingången till Agricum kl 18.00.

Måndagen den 28 september. Guidad vandring i parken. Landskapsarkitekten och trädkännaren Magnus Svensson visar och berättar. Begränsat deltagarantal. Anmälan till ordforande@alnarpsparken.com