Vill du veta mer om vad som gäller för att bli medlem så tryck på knappen.

Bli medlem i Skånska Trädgårdsföreningen

Fyll i personuppgifter och glöm inte att markera “Annan Lokalförening” och välj “Skånska Trädgårdsföreningen”, se bilden nedan innan, du trycker på “Skicka”. Vill någon i familjen bli “Familjemedlem” fyll i dennes personuppgifter.

OBS se bilden här under för exempel:

Formuläret som ska fyllas i följer nedan:

Den som redan är medlem och vill anmäla en familjemedlem använder formuläret som finns på den här länken: Till familjemedlemsanmälan

Att du anmäler dig till Skånska Trädgårdsföreningen via Riksförbundet Svensk Trädgård är för att vi följer GDPR reglerna.