Årsmöte 2024

Årsmöteshandlingar finns att läsa på Hemsidan under "Om oss"--"Föreningsinformation". Parkering i samband med mötet sker bäst bakom FolketsHus och Rotundan. Det pågår markarbeten vid Lomma Kommunhus och är lite rörigt där men det går att passera med bilen. Välkomna!