Årsmöte med Gröna Sara, lotteri med mera

Välkommen till vårt årsmöte! Vi informerar om vad som är på gång, fångar era synpunkter och har det trevligt. Är du intresserad av att bli medlem är du också välkommen.

Plats: Crafoordsalen Alnarp. Sundsvägen 14 klockan 18.30.

Föreläsning av Sara Hall, Gröna Sara. Följ med på en inspirerande föreläsning om Blommor till Bina från tidig vår till höst. Vilka av trädgårdens växter innehåller mycket nektar eller pollen. Traditionella bi-vänliga växter varvas med lite mer udda sorter som kanske inte i första hand förknippas med bin men som är bi-magneter. Gröna Sara drivs av Sara Hall, trädgårdsdesigner och biodlare, i den gamla skolan i Stora Harrie på skånska slätten.

19.30 Bjuder vi våra medlemmar på kvällsfika och säljer lotter till vårt trädgårdslotteri med fina priser.

20.00 Årsmöte med dagordning enligt stadgarna.

20.45 lottdragning och avslutning
/Styrelsen

Dagordning:

1.            Mötets öppnande

2.            Val av ordförande, och sekreterare för mötet

3.            Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare

4.            Godkännande av dagordning

5.            Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna

6.            Uppläsning av förra årsmötets protokoll

7.            Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året

8.            Styrelsens redogörelse över ekonomi och räkenskaper under det gångna året inklusive resultat och balansräkning

9.            Revisorernas berättelse

10.         Ansvarsfrihet för styrelsen

11.         Beslut om revidering av stadgar

12.         Val av ordförande

13.         Val av styrelseledamöter och ersättare

14.         Val av revisorer

15.         Val av valberedning

16.         Motioner till årsmötet

17.         Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år

18.         Godkännande av förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år

19.         Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

20.         Övriga frågor

21.         Mötets avslutning

Datum

2020 feb 27
Expired!

Tid

18:30 - 21:00

Plats

Crafoordsalen
Sundsvägen 14, 23053 ALNARP

Aktivitetsansvarig

Skånska Trädgårdsföreningen
E-post
info@sktradgard.se
Till toppen