Höstmöte med GM-Trädvård och Växtmarknad i Alnarp lördag 28/9

Välkommen till vårt höstmöte med information av arborist Göran Mattsson. Som vanligt startar vi med medlemmarnas växtmarknad med försäljning av träd, buskar, perenner, frukt, rotfrukter, grönsaker, redskap med mera. Därefter bjuder vi våra medlemmar på fika och har gissningstävling och möte. Programmet ser ut såhär:

11.00-12.45 Växtmarknad på P-platsen norr om Alnarpsgården.

13.00 Bjuder vi våra medlemmar på fika i Crafoordsalens caféhörna. Gissningstävling med fina priser. Adress till Crafoordsalen i Alnarp är Sundsvägen 14. Salen finns i en byggnad som heter Navet.

13.30 Allmänt möte i Crafoordsalen, dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare, samt vid behov två rösträknare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna
 6. Uppläsning av förra medlemsmötets protokoll
 7. Styrelsens förslag till budget för nästkommande år
 8. Godkännande av förslag till budget för nästkommande år
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 10. Genomgång av årets verksamhet samt förslag till innehåll för kommande årsverksamhet
 11. Övriga frågor

  15 Göran Mattsson berättar om sitt företag GM Trädvård www.gmtradvar.se och vad en arborist kan och gör samt vilka tjänster som erbjuds oss som har trädgård.

15.00 Avslutning med prisutdelning av tävlingen.

Info: Lennart Persson, e-post: lennart.persson@sktradgard.se eller tfn 0731-43 29 62.

Datum

2019 sep 28
Expired!

Tid

Hela dagen

Aktivitetsansvarig

Skånska Trädgårdsföreningen
E-post
info@sktradgard.se
Till toppen