Välkommen till Årsmöte

Av tradition har årsmötet varit i maj tillsammans med växtmarknaden. I år prövar vi med att tidigarelägga årsmötet för att få bättre kontinuitet i styrelsearbetet. Växtmarknaden kommer som vanligt att vara i maj.

Plats: Crafoordsalen Alnarp. Sundsvägen 14

18.00 startar vi med att bjuda våra medlemmar på kvällsfika, umgås och ha lottförsäljning. Är du intresserad av att bli medlem är du också välkommen

18.45 årsmöte med dagordningen enligt stadgarna.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare, samt vid behov två rösträknare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna
 6. Uppläsning av förra medlemsmötets protokoll
 7. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året
 8. Styrelsens redogörelse över ekonomi och räkenskaper under det gångna året
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande
 12. Val av styrelseledamöter och ersättare
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Motioner till årsmötet
 16. Presentation av föreningens verksamhet
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutning

 

19.30 John Taylor kåserar och visar bilder från Tjolöholm och om vackra trädgårdar i England, Frankrike, Normandie och Australien.
20.30 lottdragning och avslutning
/Styrelsen

Datum

2018 mar 15
Expired!

Tid

18:00 - 21:00

Plats

Crafoordsalen
Sundsvägen 14, 23053 ALNARP

Aktivitetsansvarig

Skånska Trädgårdsföreningen
E-post
info@sktradgard.se
Till toppen