Vårmöte med årsmöte och växtmarknad i Alnarp

Välkommen till årets vårmöte tillika årsmöte!
Växtmarknadssäljarnas gåvor till växtlotteriet i fjor blev uppskattat. Vi gör därför på samma sätt i år att säljarna skänker en lotterivinst för rimligt värde till vårt populära medlemslotteri. Det är ett bra sätt för våra medlemmar att marknadsföra sina fina produkter.
Aktiviteterna äger rum i anslutning till Växthusvägen och Crafoordsalen.

Dagens program är tänkt så här:

09.30–11.30: Medlemmarnas växtmarknad med försäljning av växter, böcker, redskap, verktyg m.m. Tag med av ditt överflöd och gläd någon annan och/eller fynda själv. Området är öppet för uppställning av försäljningsstånd från kl. 08.30.
Försäljning på anvisad plats från bord eller bil. Medlemskort skall kunna uppvisas. Det är förbjudet att parkera bilar på gräsmattorna. Vägens ena sida med tillhörande gräsyta får användas. Tänk på att bilda ett försäljningsled, så att ingen blir skymd. Det finns plats för alla. Övrig bilparkering på anvisade p-platser inom Alnarp.

11.45–12.30: Crafoordsalen. Föreningen bjuder på frallor och dryck. Samtidigt sker lottförsäljning till vårt populära “trädgårdslotteri” med fina vinster som växtmarknadssäljare har skänkt.

12.30: Årsmöte i Crafoordsalen. Program enligt stadgarna.
Stadgarna § 20: Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden (punkter på dagordningen) förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare, samt vid behov två rösträknare
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna
6. Uppläsning av förra medlemsmötets protokoll
7. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året
8. Styrelsens redogörelse över ekonomi och räkenskaper under det gångna året
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter och ersättare
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Motioner till årsmötet
16. Presentation av föreningens verksamhet
17. Övriga frågor

13.30: Framtidens frukt- och bärsorter av Elisabeth Martinsson, Elitplantstationen.
Elisabeth Martinsson är chef för Elitplantstationen på Balsgård sedan många år. Här ansvarar hon för uppförökning av många olika trädgårdsväxter, speciellt frukt- och bärsorter, som är utvalda och lämpliga för Sverige.
I Elisabeths föredrag har ni chansen att lära er det senaste om bra sorter, grundstammar m.m. av välkända frukter och bär och även mer ovanliga växtslag, exempelvis aprikos och mullbär.
Utvecklingen av det svenska frukt- och bärsortimentet är ett pågående arbete. Nya resultat från projektet Kvalitetssäkring av Sveriges frukt- och bärsortiment är klara. Det här projektet är särskilt värdefullt för oss fritidsodlare, eftersom man utvärderar sorter även efter behoven i fritidsodlingen. Det är inte alltid samma egenskaper som önskas av fritidsodlare respektive yrkesodlare. Med bättre kunskap och bra rekommendationer säkras kvaliteten både på växtmaterialet och kommande skördar.
Projektet leds av Elitplantstationen i samarbete med olika branschorganisationer och Sveriges lantbruksuniversitet. En part i projektet är Fritidsodlarna FOR, som vi är med i via Riksförbundet svensk trädgård.

Ca 14.30: Lottdragning och avslutning.
Välkomna/Styrelsen

Datum

2017 maj 13
Expired!

Tid

09:30 - 14:30

Plats

Crafoordsalen
Sundsvägen 14, 23053 ALNARP

Aktivitetsansvarig

Skånska Trädgårdsföreningen
E-post
info@sktradgard.se
Till toppen