Vill du veta mer om vad som gäller för att bli medlem så tryck på knappen.

Den perfekta gåvan för trädgårdsintresserade

Vill du ge bort ett medlemskap så går du till denna sida och där finns all tillgänglig information.

https://svensktradgard.se/om-oss/ge-bort-medlemskap/