Vill du veta mer om vad som gäller för att bli medlem så tryck på knappen.

Den perfekta gåvan för trädgårdsintresserade

Fyll personuppgifter på gåvomottagare och och gåvogivare. Glöm inte att markera “Annan Lokalförening” och välj “Skånska Trädgårdsföreningen”, se bilden nedan, innan du trycker på “Skicka”.

Att du anmäler dig till Skånska Trädgårdsföreningen via Riksförbundet Svensk Trädgård är för att vi följer GDPR reglerna.