Föreningen har under året fått många nya medlemmar. Ni är mycket välkomna! Parken har
verkligen fyllt en funktion när mycken annan verksamhet legat nere. Ett exempel är Margareta
Westergårds upplevelser som hon skildrar i en bok om parken och även i en föreläsning för
våra medlemmar. Boken släpps söndagen den 14/11 på Alnarps restaurang med början klockan
13. Margareta kommer att säga några ord vid tvåtiden. Välkommen dit!

Läs gärna hela texten under “Aktivtetstips”. Tevligt skrivet!/Agneta