Till dig som har koloni- eller villaträdgård i Malmö. Sveriges Lantbruksuniversitet har bett Skånska Trädgårdsföreningens medlemmar i Malmö om hjälp att svara på en enkät gällande vattenhushållning i trädgården. Som tack för hjälpen är du med om att vinna en timmes trädgårdskonsultation.
Mera information finner du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=962528X267220307X72444