Snart kommer Hemträdgården nr 6 till dig. Utgivningsdatum är den 26 november. Tillsammans med tidningen kommer avi och medlemskort för 2021. Missa inte det!