Kortet med “Höstens Aktiviteter 2023” är nu levererat. Programmet, med alla texter, finns för nerladdning under “Aktiviteter” på hemsidan. Först på programmet är ett planerat besök hos Flisby stenbutik i Malmö  den 10 augusti klockan 18. Anmälan via hemsidan.

Fortsatt skön sommar önskar vi i styrelsen.