Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att årsmötet, som egentligen skall vara i mars, flyttas till hösten, troligtvis i oktober och att det genomförs så som vi brukar. Detta förutsätter att vi då kan följa myndigheternas råd. Beslutet grundar sig på att det blir enklare att genomföra ett fysiskt möte än ett digitalt och att föreningens verksamhet påverkas marginellt av denna senareläggning. Information om tid och plats kommer i nästa programblad, på hemsidan och via nyhetsbrev. Handlingarna till årsmötet kommer att finnas på hemsidan en månad före mötet. En god odlingssäsong utan coronaproblem önskar vi er alla.