Eftersom Covidrestriktionerna förlängs ytterligare beslöts på senaste styrelsemötet att Växtmarknaden den 8 maj ställs in. Vi gör som förra året att ni, som har plantor till försäljning, erbjuds gratis annonsering (som nyhetsbrev) på hemsidan. Skicka en kort beskrivning på vad ni erbjuder samt kontaktuppgifter till info@sktradgard.se

Vill ni ha samma text på föreningens FaceBook sida går det att ordna men ange det när ni skickar texten.

Agneta