Trädgårdsbutiken Ekbacken i Lomma kommer att ha kransbindningskvällar under vecka 48, 49 och 50. Mer information finns på deras hemsida www.Ekbacken939.se

Kontakt och anmälan görs till Ekbacken939.