Snart kommer det nya medlemsbladet i brevlådan. I samma kuvert finns inbetalningkortet och det nya medlemskortet för 2019. Detta lossas försiktigt från underlaget genom att man vickar lite på pappersarket så att man får fatt om en liten flik. Kortet är lätt plastat. Anmälda familjemedlemmar får eget kort. Det gamla kortet med årsmärke gäller inte längre.