Jag skickade följande fråga till RST:s rådgivning:

Den milda och fuktiga hösten här i Skåne har fått mossan att redan växa ohämmat i gräsmattan. Mest längs kanterna än så länge. Är det något man kan göra nu, innan vintern, för att hämma tillväxten?

Här är svaret från Lise-Lotte Björkman:

Ja mossan växer även vid lägre temperaturer än gräset och trivs i fukt, så nu trivs och syns den bäst.  Vädret är inte så mycket att göra åt men till vårvintern-våren  innan gräset börjar växa  brukar mossan  lossna lättare och då kan man rent mekaniskt ta bort den ja väljer du mossmedel baserat på järnsulfat är det även nu som det används.

Och sedan gynnar du gräset under säsongen med gödsel och vatten när det börjar växa så gräset har möjlighet att ”växa  om” mossan. Genom att sedan klippa ofta missgynnas mossan och grässvålen blir tätare och mossan har svårare att etablera sig. Så det är den återkommande skötseln som gynnar mossan, sedan att gräset behöver mera ljus och hur jorden är beskaffad inverkar också naturligtvis.

Vissa mossarter kan missgynnas av kalkning under vinter men finns olika arter så det är inget säkert kort, vid vilket pH-värde din mossa trivs, men till gräset brukar man rekommendera pH 6-7, så det får avgöra om du väljer att kalka eller inte.

Och mossa är  ändå grön och fin …….

Agneta