Riksförbundet Svensk Trädgård, RST, har infört ett medlemsregister vilket medför att en ny medlem måste uppge sitt personnummer vid medlemsansökan. Detta för att försäkra sig om att ingen anmäler sig i någon annans namn och för att en del föreningar ska kunna ansöka om kommunala och statliga föreningsbidrag. Personuppgifterna handhas enligt GDPR. Hur man tänker göra med alla ”gamla” medlemmars personuppgifter vet vi inte ännu.

Vi har nu infört en länk till RSTs anmälningsformulär för ”Bli medlem” respektive ”Gåvomedlemskap”. Vårt gamla kontaktformulär finns kvar för övriga frågor t.ex. odlingsfrågor.

Hemsidegruppen