Det nya programbladet är under tryckning och vi har öppnat den nya aktivitetskalendern. Med den följer en bokningsfunktion som vi kommer att använda på några få aktiviteter i vår. Det återstår en del justeringar som vi kommer att fixa till efter hand. Bland annat kan det förekomma engelska ord. Aktiviteter fram till början av april är inlagda och resten kommer efter hand. Som alla vet är coronasituationen fortfarande allvarlig och det är osäkert hur många aktiviteter som går att genomföra. Vi meddelar på hemsidan och via nyhetsbrev om något blir inställt.