Det finns platser kvar till att göra julkrans den 4 december hos trädgårdsbutiken Ekbacken i Lomma. Vill du vara med anmäler du dig till Cecilia Rick senast 28 november, 0705-666879 eller cecilia.rick@sktradgard.se