Vikten av e-postadress

Mer information skickas nu till medlemmarna via e-post, men fortfarande är det många medlemmar som inte har någon e-postadress registrerad hos Riksförbundet Svensk Trädgård. Vi har tagit fram ett formulär för att förenkla registreringen av e-postadress för medlemmarna.

Till formuläret

Observera att denna länk leder till Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida.