Skiffervägen 23, Gastelyckan

224 78  Lund.

10 % rabatt i butiker. På postorder lämnas rabatt enligt utarbetat system.

Tfn 046-590 00 30 (växel), 046-590 00 34 (direkt)

Mobil: 070 515 98 62

Mail: info@lillafiskaregatanstradgardsbutik.se

Hemsida: www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se