Rönneholm 1, 240 36 Stehag.

Utomhusväxter, träd, sommarblommor, julgrupper m.m. Anläggning, underhåll, beskärning m.m.

Tfn 0413-54 42 66.

Hemsida. http://www.sptplantor.se