Åke Truedsson erbjuder, 2020

Beställning: Förskottsbetalning på postgiro 417 57 92-3, Åke Truedsson Forshällavägen 66, Möllegården, 235 91 Vellinge. Tfn 070-836 15 43 Böcker o häften. Ny Vitlöksbok 2012 – Allt om vitlök, 24 sidor i färg, många bilder, 75 kr inkl. moms och porto. Grönsaksbok (ny upplaga), Pris 290 kr inkl. moms, emballage och porto. Ett måste [...]