Årsmöte 14 mars

Välkommen till vårt årsmöte! Vi informerar om vad som är på gång, fångar era synpunkter och har det trevligt. Är du intresserad av att bli medlem är du också välkommen.

Plats: Crafoordsalen Alnarp. Sundsvägen 14

18.30 Vi startar med att Alexandra Nikolic, driftchef vid odlingsenheten på SLU guidar oss runt i Biotronen, som är en anläggning med olika klimatkammare för forskningsändamål.

19.30 Bjuder vi våra medlemmar på kvällsfika och säljer lotter till vårt trädgårdslotteri med fina priser.

20.00 Årsmöte med dagordning enligt stadgarna.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare, samt vid behov två rösträknare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna
 6. Uppläsning av förra medlemsmötets protokoll
 7. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året
 8. Styrelsens redogörelse över ekonomi och räkenskaper under det gångna året
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande
 12. Val av styrelseledamöter och ersättare
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om revidering av stadgar
 16. Motioner till årsmötet
 17. Presentation av föreningens verksamhet
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutning

20.45 lottdragning och avslutning
/Styrelsen

Datum

2019 mar 14
Expired!

Tid

18:30 - 21:00

Kostnad

Gratis

Plats

Crafoordsalen
Sundsvägen 14, 23053 ALNARP

Aktivitetsansvarig

Skånska Trädgårdsföreningen
E-post
info@sktradgard.se
Till toppen