Höstmöte lördagen 14/10

Välkommen till årets höstmöte som äger rum utomhus och i Crafoordsalen.

11.00–12.45. Medlemmarnas egen växtmarknadsförsäljning. Med träd, buskar, perenner, frukt, grönsaker, rotsaker, trädgårdstillbehör m.m. Försäljning från bil eller bord på strax norr om Alnarpsgården. Allmänheten är välkommen att fynda.

13.00 Medlemsfika med pristävling. Föreningen bjuder fika under tiden som vi har tävling med tre fina priser som vinst.

13.30 Allmänt möte i Crafoordsalen. Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare, samt vid behov två rösträknare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna
 6. Uppläsning av förra medlemsmötets protokoll
 7. Styrelsens förslag till budget för nästkommande år
 8. Godkännande av förslag till budget för nästkommande år
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 10. Genomgång av årets verksamhet samt förslag till innehåll för kommande års verksamhet
 11. Övriga frågor

14.15. Om bin, deras nytta och främjande i trädgården.
Föreläsning av Bengt Nihlgård – professor emeritus i växtekologi vid Lunds Universitet och aktiv biodlare i Ringsjöortens biodlarförening.

15.00. Prisutdelning och avslutning.

Datum

2017 okt 14
Expired!

Tid

11:00 - 16:00

Plats

Crafoordsalen
Sundsvägen 14, 23053 ALNARP

Aktivitetsansvarig

Skånska Trädgårdsföreningen
E-post
info@sktradgard.se
Till toppen