Höstmöte med Inger Palmstjärna och Växtmarknad i Alnarp

Välkommen till vårt höstmöte med Inger Palmstjärna som visar bilder och berättar om höstfägring. Som vanligt startar vi medlemmarnas växtmarknad med försäljning av träd, buskar, perenner, frukt, rotfrukter, grönsaker, redskap m.m. Därefter bjuder vi på fika till våra medlemmar och har gissningstävling och möte. Programmet ser ut så här:
11.00–12.45 Växtmarknad på P-platsen norr om Alnarpsgården.
13.00 Medlemsfika med pristävling i Crafoordsalen.
13.30 Allmänt möte i Crafoordsalen, dagordning enligt stadgarna:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare, samt vid behov två rösträknare
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna
6. Uppläsning av förra medlemsmötets protokoll
7. Styrelsens förslag till budget för nästkommande år
8. Godkännande av förslag till budget för nästkommande år
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
10. Genomgång av årets verksamhet samt förslag till innehåll för kommande års verksamhet
11. Övriga frågor
14:15 Inger Palmstjärna håller en inspirerande föreläsning om höstfägring i trädgården. Inger Palmstjärna är hortonom och trädgårdsskribent bosatt på Ven med stora kunskaper om trädgårdens växter.
15.15 Prisutdelning och avslutning.
Adress: Crafoordsalen i Alnarp. Sundsv 14.
Info: Lennart Persson, e-post: lennapers@gmail.com eller tfn 0418-43 29 62.
Datum: 13/10 lördag 11.0-16.00.

Datum

2018 okt 13
Expired!

Tid

11:00 - 16:00

Plats

Crafoordsalen
Sundsvägen 14, 23053 ALNARP

Aktivitetsansvarig

Skånska Trädgårdsföreningen
E-post
info@sktradgard.se
Till toppen